محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هستان‌ها شرایط جدید بررسی درخوهست‌های ثبت‌سفارش واردات واحدهای تولیدی و تجاری را ابلاغ کرد. براساس این نامه، تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در رهستای بهبود اجرای مطلوب‌تر فرآیندهای خدمات‌رسانی به فعالان بخش‌خصوصی در اجرایی کردن مصوبات اتخاذشده و بر ضرورت حفظ انسجام مسوولیت‌های محول‌شده به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت در کلیه هستان‌های کشور نیز تاکید شده هست. شریعتمداری در این نامه ضمن ابلاغ «دستورالعمل چگونگی بررسی درخوهست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری هستان‌ها (گروه‌های کالایی دو و سه)» آورده هست: مسوولیت بررسی درخوهست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری هستان‌ها، به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت هستان‌ها و اداره کل جنوب هستان کرمان محول می‌شود. همچنین در این نامه آمده هست که گزارش هفتگی اقدامات ثبت‌سفارش و تفکیک معاونت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی برای معاونان ذی‌ربط ارسال شود.

منبع